opp plastic packaging

วิธีใช้และประโยชน์ของถุงแก้วรูปแบบต่างๆ

ถุงแก้ว เป็นฟิล์มบางลักษณะโปร่งใส มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานแรงดึงจากเครื่องจักรได้โดยไม่ฉีกขาดง่าย จึงใช้ได้กับเครื่องบรรจุหีบห่อที่มีความเร็วสูง และยังสามารถกันความชื้น,ฝุ่นได้อีกด้วย สามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าได้หลากหลายประเภทเช่น ซองใส่บัตร กิ๊ปช๊อป ของชำร่วย หีบห่อบรรจุอาหาร ถุงบรรจุสิ่งของสำหรับส่งไปรษณีย์ ข้อดีของถุงแก้วนั้นคือมีความโปร่งใส ทำให้มองเห็นรูปร่างสินค้าได้อย่างชัดเจน มีความสวยงาม และทำให้สินค้าเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น ถุงแก้วที่ผลิตขึ้นมามีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นจะมีวิธีใช้งานกับสินค้าต่างประเภทกันไป โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบหลักๆ…