รู้หรือยังการกำเนิดของแร่ทองคำเกิดขึ้นได้อย่างไร

การเกิดของ แร่ทองคำ โดยทั่วไปแล้วทองคำถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบของหิน ดิน หรือแม้กระทั่ง ทะเล ทองคำนั้นเป็นที่รู้จักกันในสังคมมนุษย์มาเป็นเวลาเกือบหกพันปีและเมื่อพูดถึงทองคำ สังคมมนุษย์เราจะนึกถึงโลหะที่มีสีเหลืองและมีราคาที่สูง โดยจะรู้หรือไม่ว่าการเกิดแร่ทองคำตามธรรมชาติเป็นอย่างไร การเกิดของแร่ทองคำแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามลักษณะที่พบในธรรมชาติได้ ดังนี้

1.แบบปฐมภูมิ

แหล่งแร่ทองคำที่เกิดแบบปฐมภูมินั้นจะเกิดขึ้นตาม เช่น สายน้ำแร่ร้อน กระบวนการแปรสัมผัสฯลฯ กระบวนการดังกล่าวนั้น จะทำให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หินอัคนี หินชั้น หินแปร เราจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของเราได้แหล่งแร่ทองคำที่เกิดแบบปฐมภูมิในประเทศไทย ได้แก่ นราธิวาส สระแก้ว เชียงราย พิจิตรและเพชรบูรณ์

2.แบบทุติยภูมิ

เกิดจากการรผุผังของหินที่มีแร่ทองคำเป็นส่วนประกอบหรือการที่หินมีแร่ทองคำแบบปฐมภูมินั้นได้มีการสึกกร่อนและถูกน้ำพัดพาไปสะสมตัวในที่แห่งใหม่ ทองคำจะหลุดออกมาเป็นเม็ดกลมๆหรือเกล็ดเล็กๆและสามารถพบในแหล่งที่ใกล้เคียงกับปฐมภูมิ แหล่งแร่ทองคำที่เกิดแบบทุติยภูมิในประเทศไทย ได้แก่ ปราจีนบุรี ลำปาง เชียงราย พิจิตร ประจวบคีรีขันธ์

การเกิดแร่ทองคำในประเทศไทยพบได้มากมายหลายจังหวัด ยกเว้นพื้นที่ในส่วนที่เป็นที่ราบสูงและพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง โดยทั่วไปแล้วมักพบใรแร่ทองคำชนิดเบสมากกว่าชนิดกรด แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าทองอยู่ในหินชั้น และในกระบวนการของหินชั้น พบว่าหินทรายจะมีปริมาณทองมากกว่าหินชนิดอื่น ๆ การสกัดเอาแร่ทองคำออกมาแล้ว ไม่คุ้มต่อการลงทุน กล่าวคือจะมีต้นทุนสูงมาก

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *